Overige Links
De inhoud Engels Follow EDM_NL on Twitter

Home

‘Event-Driven Marketing (EDM): een discipline binnen de marketing waarbij commerciële en communicatieve activiteiten gebaseerd zijn op relevante gesignaleerde veranderingen in de individuele behoefte van een klant.’ © Egbert Jan van Bel

De focus van bedrijven komt meer en meer op de klant te liggen. Event Driven Marketing is hierbij de ‘ultimate marketing machine’. Klanten maken, klanten houden. Als u dat ook belangrijk vindt dan is het boek Event Driven Marketing verplichte kost voor u. Dit boek is de eerste gespecialiseerde en omvangrijke publicatie over het onderwerp Event Driven Marketing (EDM).

EDM is het logische vervolg op de mix van direct- en databasemarketing met CRM. EDM is sterk klantgericht en maakt gebruik van de nieuwe media als Internet, technologie op het gebied van databases en procesmanagement software. Maar EDM is vooral ook resultaatgericht: het biedt de mogelijkheid om het juiste aanbod op het juiste tijdstip bij de juiste, individuele klant te krijgen.

Bekijk de inhoud

De auteurs zijn werkzaam bij de volgende organisaties. Ze helpen u graag verder met Event Driven Marketing.